گفتگوی مطبوعاتی وحید ناظمی با ماهنامه دام و کشت و صنعت

گفتگوی مطبوعاتی وحید ناظمی با ماهنامه دام و کشت و صنعت                        تیرماه 1394 وحید ناظمی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی کشاور...

ادامه مطلب